Het Rijkstraineeprogramma

Het Rijkstraineeprogramma (RTP) is in 1998 opgezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met de ministeries. Het programma biedt recent afgestudeerde wo-masters de mogelijkheid ervaring op te doen bij het Rijk. Rijkstrainees gaan twee jaar aan de slag op verschillende werkplekken binnen het Rijk en ontwikkelen zich tot breed inzetbare medewerkers.

Doelstellingen ITO

Het ITO (Interdepartementaal Traineeoverleg) behartigt de belangen van de Rijktrainees door middel van drie doelstellingen:

  • Het bevorderen van contacten tussen trainees;
  • Het bewaken van de kwaliteit van het traineeship en het bevorderen van de instroom na het programma;
  • Het vergroten van het inzicht in de werkterreinen van de Rijksoverheid.

Deze doelstellingen krijgen op verschillende manieren gestalte. Het ITO geeft bijvoorbeeld een nieuwsbrief uit, organiseert borrels en andere netwerkevenementen, overlegt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en traineecoördinatoren en organiseert voor alle trainees een reis naar Brussel. In haar rol van gesprekspartner in het overleg met BZK en de traineecoördinatoren geeft het ITO gevraagd en ongevraagd advies.

Voor meer informatie over de rol en taken van het ITO: zie ITO-statuut