Het ITO-bestuur van 2021-2022 bestaat uit:

 • Marie-Sam Rutten | Voorzitter
 • Camelia Nechar | Secretaris
 • Mathijs Zwitser  | Penningmeester
 • Sarah van Amerongen | Commissaris Activiteiten
 • Laura Veerman | Commissaris Kwaliteit
 • Marjolein Bonsen | Commisaris Brussel T24
 • Dajana Madžura | Commissaris Brussel T23
 • Carlo de Witte | Commissaris Brussel T22

Het bestuur is te bereiken via ito@werkenvoornederland.nl

Daarnaast zijn er drie commissies, te weten de Kwaliteitscommissie, de Brusselcommissie en de Activiteitencommissie.

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie zet zich in voor een verbetering van het Rijkstraineeship waar mogelijk. Zij vangt signalen en op en gaat waar nodig dieper op die signalen in. Dit doet zij door middel van enquêtes. De resultaten worden teruggekoppeld aan het bestuur en aan het Interdepartementaal Werkoverleg.

De Kwaliteitscommissie bestaat dit jaar uit:

 • Veerle van Wijk
 • Sabine van Haaren
 • Thom ter Borg
 • Timen Sijens
 • Sophie de Ruiter
 • Lotte van der Werff
 • Floris Hooghiemstra

Heb je vragen over de Kwaliteitscommissie? Neem dan contact op met  ito@werkenvoornederland.nl 

Brusselcommissie

De Brusselcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Brusselreis. De Brusselreis is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject van het Rijkstraineeship. In drie dagen maken trainees op een leuke en educatieve manier, aan de hand van lezingen en workshops, kennis met de Europese instanties, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland, ngo’s en internationale organisaties. De reis zal, mits COVID-19 het toelaat, in 2022 plaatsvinden van 1 tot en met 3 juni.

De Brusselcommissie bestaat dit jaar uit:

 • Marleen van Ooijen
 • Dennis Zaitsev
 • Ingrid Blankesteijn
 • Laurens Sastrowijoto
 • Tjitske Wildervanck
 • Mart Terlouw
 • Lilian Reinders

Heb je vragen over de Brusselreis? Neem dan contact op met ito@werkenvoornederland.nl 

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie zorgt ervoor dat de Rijkstrainees elkaar op een leuke manier beter leren kennen aan de hand van verschillende activiteiten. Zo organiseert de commissie verschillende sociale activiteiten, sportactiviteiten, en inhoudelijke activiteiten. Daarnaast  is de commissie verantwoordelijk voor de maandelijkse ITO-borrels.

De Activiteitencommissie bestaat dit jaar uit:

 • Lisa van de Meer
 • Madelon Brand
 • Jelle Kolen
 • Teun Zeegers
 • Margot Beelen
 • Job Sommers

Heb je vragen over de Activiteitencommissie? Neem dan contact op met ito@werkenvoornederland.nl